Protocol voor de erediensten die worden gehouden in de G.K.V. de Akker te Gees.

Adres:

GKV de Akker,
Goringbos 3,
7863 PZ Gees.

Versie: januari 2021 (na persconferentie 12 januari 2021)

Dit protocol beschrijft de kaders om conform de richtlijnen van de overheid de erediensten verantwoord te beleggen met betrekking tot het coronarisico. De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Voor condoleances en/of uitvaartplechtigheden is een apart protocol opgesteld (Jan. 2021)

Het protocol gaat uit van de ‘anderhalvemeter’ tussen gemeenteleden. Het maximaal aantal aanwezige personen in het gebouw is 50 +4 (Predikant en de mensen van beeld en geluid en de koster hoeven niet in het maximaal aantal personen van 50 gerekend worden).

De kerkdiensten zullen online-uitgezonden worden zonder kerkgangers in de kerk. Aanwezig zijn slechts die personen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de uitzending: voorganger en enkele personen voor beeld en geluid.

Er wordt niet live-gezongen. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht bij binnenkomst en bij het verplaatsen in het gebouw. Eenmaal op zitplaats (of plaatsgenomen achter katheder) mag het masker afgezet worden

Gezondheid

Voor de toegang tot het gebouw is het noodzakelijk géén van de volgende klachten te hebben:

· Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
· Hoesten
· Verhoging of koorts (hoger dan 38 graden)
· Plotseling verlies van reuk en / of smaak zonder neusverstopping.
Blijf thuis als u één of meer van de bovenstaande klachten heeft. Wanneer u koorts heeft kunnen andere gezinsleden helaas ook niet naar de kerk komen. Wanneer u valt in de kwetsbare groep is voorzichtigheid geboden. Onder kwetsbare groepen verstaan we mensen met een leeftijd van 70 jaar en ouder en bepaalde risicogroepen (zie hiervoor meer informatie op rivm.nl). Ieder mag zelf beslissen of hij/zij aan de kerkdienst wil deelnemen.

Kerktijd

De online-dienst zal om 09.30 uur beginnen, een ieder dient uiterlijk 09.15 uur aanwezig te zijn.

Coördinatie:

Indien er kerkgangers aanwezig zijn (bijv. bij een uitvaart) is het volgende van toepassing
• De diensten zullen worden gecoördineerd door twee van de vier leden van het coördinatie team .
Dit team bestaat uit de volgende personen: Reinder van Wijnen, Bert Wolting, Wicher Nijland en Arnold Klomp.

• Bij binnenkomst wordt een ieder welkom geheten door een van deze leden.
• Vervolgens zal een ieder in de hal van de kerk een presentie lijst invullen, hierna moet hij/zij de handen ontsmetten. Daarna zal hij/zij door 1 van de team leden naar een plaats worden verwezen.
• Na de dienst zal een ieder onder toezicht van de coördinatoren op minimaal anderhalve meter afstand de kerkzaal en vervolgens het kerkgebouw verlaten.

Kerkgebouw:

• De hoofdingang van de kerk wordt gebruikt als ingang. Als uitgang zullen worden gebruikt de deuren die rechtstreeks uitkomen op de Goringbos (bij ‘kunstwerk’ of orgel).
De hal:

• In het kerkgebouw zijn door het coördinatie team duidelijke (eenrichting)routes gemarkeerd, deze dienen gevolgd te worden.
• Jassen en tassen mogen niet aan de kapstokken in de hal worden gehangen. Een ieder houdt zijn jas bij zich tijdens de eredienst.
• Er is 1 toilet beschikbaar.

Kerkzaal:

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
• Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten.
• Alle betrokkenen in de eredienst dienen ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand te bewaren.

Eredienst:

• Tijdens de eredienst zal niet door de uitgenodigde kerkgangers worden gezongen, mogelijk is er wel zang om naar te luisteren.
• Met inachtneming van de geldende maatregelen kunnen de sacramenten (doop en avondmaal) bediend worden. Bij de viering van het avondmaal zullen brood en wijn aan ieder bij betreden van de kerkzaal gegeven worden op een bordje.
• Bij de uitgang van de kerkzaal staan de collectezakken voor de collecte. Deze houdt niemand vast.

Gebruik:

• Er zal geen crèche , peutermoment of kinderbijbelklas worden georganiseerd.
• Er zal geen koffie worden geschonken/gedronken na afloop van de dienst.
• Gemeenteleden worden verzocht na de dienst direct naar huis te gaan (niet napraten).

Hygiëne:

• De schoonmakers volgen een reinigingsprotocol voor het gehele kerkgebouw conform de richtlijnen van het RIVM, denk daarbij aan schoonmaak en ventileren.
• In de kerk zijn op verschillende plaatsen desinfecterende middelen beschikbaar.
• Toiletten zijn aangepast en beperkt bruikbaar.

Vragen / opmerkingen: Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen aan: scriba@gees.gkv.nl of u kunt ook rechtstreeks contact zoeken met een van de coördinatie leden.