Aanbevelingen coronacommissie t.a.v. uitvaarten en condoleances (jan.’21)

1.

De algemene, bekende richtlijnen (zoals afstand houden, gezondheids-check vooraf, mondkapje dragen, ventileren enz.) nadrukkelijk samen bewaken. Dat geldt niet alleen voor de kerkenraad en de coronacommissie, maar het is ook ieders persoonlijke verantwoordelijkheid èn we zijn verantwoordelijk voor elkaar.

2.

Intekenlijst in de kerk met naam en tel.nr. consequent invullen.

Vóór het tekenen handen ontsmetten.

Opmerking: bij de ingang papier aanpassen met mondkapje er bij op; verder naast intekenlijst een duidelijk papier leggen waarop wordt aangegeven: 1) ga niet verder de kerk in bij serieuze klachten en/of besmetting! 2) pas tekenen NADAT u de handen hebt ontsmet.

3.

Looproute bij condoleance (en uitvaart?) is: bij voorkeur achter keuken, langs, via crèche, waar men kan condoleren (goede doorstroming en vermijden van contactmomenten/besmetting).

Wordt duidelijk met pijlen aangegeven.

Plaats van de kist moet van te voren duidelijk zijn overlegd (familie, predikant/KR, CvB, koster/uitvaartverzorger, coronacommissie) zodat geen opstopping ontstaat of niet voldoende afstand kan worden gehouden.

4.

Desgewenst kan de familie beschikken over een sleutel om de overledene te bezoeken. Niet meer dan 3 personen bij de kist.

Buiten de officiële condoleance kan alleen de directe familie de overledene bezoeken.

5.

Bij condoleance tafel(s) tussen familie van de overledene en de bezoekers. De familie blijft zoveel mogelijk achter de tafels zitten/staan.

6.

Geen consumpties tijdens de condoleance, wèl -desgewenst- bij de uitvaart, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen.

7.

Bij de uitgang (achterzijde kerkzaal) ook ontsmettingsmiddel plaatsen/gebruiken.

8.

Bij een uitvaart kunnen maximaal 50 personen in de kerkzaal aanwezig zijn om de vereiste afstand tot elkaar te kunnen houden.

Er wordt niet gezongen.

9.

Bij condoleances zal steeds één lid van de coronacommissie aanwezig zijn.

10.

Bovenstaande aanbevelingen zullen ook alle gemeenteleden worden bekendgemaakt.

11.

Bovenstaande aanbevelingen zullen steeds met de uitvaartverzorger worden gecommuniceerd. Predikant en wijkouderling zien daarop toe