In onze kerkdiensten wordt de liturgie (psalmen, gezangen, liederen en bijbelteksten) via de beamer geprojecteerd. Het Mediateam heeft een beamteam, deze draagt tijdens de erediensten de zorg voor het projecteren van de liturgie en heeft op die manier een ondersteunende functie. Ieder week zorgt een van de leden van het mediateam voor het voorbereiden van het programma in de database Easyworship en voor de projectie tijdens de diensten. Easyworship vergemakkelijkt het projecteren van de liturgie, preekmaterialen en mededelingen.

De informatie die geprojecteerd moet worden dient uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur binnen te zijn op het mailadres van het beamteam (beamteam@gees.gkv.nl). Verzoeken tot het beamen van extra mededelingen, activiteiten et cetera dienen plaats te vinden via de scriba ( scriba@gees.gkv.nl). Deze informeert vervolgens het beamteam. Het beamteam heeft de mogelijkheid om aangeleverde teksten indien nodig in te korten of aan te passen qua lettertype, grote en kleurstelling.

Mailadres beamteam: beamteam@gees.gkv.nl