Het kerkblad “ de Akker ” is een orgaan van de Gereformeerde Kerk te Gees dat iedere laatste zondag van de maand verschijnt.

Redactie leden: Rein en Ineke Tromp
Redactieadres: kerkblad@gees.gkv.nl

Wilt u het kerkblad digitaal ontvangen?  Stuur een email naar kerkblad@gees.gkv.nl.