kerkHistorie van de gebouwen
De Vrijmaking vond plaats in april 1946. Totdat een eigen kerkgebouw was gerealiseerd werd gekerkt in de (syn.) Gereformeerde kerk. De vergaderingen werden afwisselend in de christelijke school of bij kerkleden thuis gehouden. In februari 1948 werd de nieuw gebouwde pastorie betrokken en eind 1949 was de nieuwe kerk klaar voor gebruik.
Op 31 augustus 1979 kon de verbouwde kerk in gebruik worden genomen. Er kwam een hal, een vergaderlokaal en een keuken bij. Ook kwamen er toiletten zodat men niet meer naar de w.c. in de naast de kerk gelegen schuur hoefde. Het halletje kon in noodgevallen bij de kerkzaal worden gevoegd.

Nadat een aantal harmoniums was versleten werd in 1981 besloten om een electronisch orgel aan te schaffen voor het begeleiden van de gemeentezang.

Verbouwing 1984
In 1984 volgde er opnieuw een verbouwing en werden de kerkdiensten tijdelijk in Geesbrug belegd. Voor die verbouwing werd een beroep op de zusterkerken gedaan en dat leverde een bedrag op van ƒ 24.000,00. De totale kosten bedroegen echter maar liefst ƒ 165.000.
Daarna was de pastorie hoognodig toe aan een opknapbeurt en diende ook te worden uitgebreid. Dat heeft zo`n ƒ 122.000 gekost.

In 1996 werd het versleten elektronische orgel vervangen door een zgn. “Allen-orgel”.

Verbouwing 2007
In 2007 werd begonnen met de verbouw van de kerk, waarbij vooral aandacht was voor een grotere hal als ontmoetingsruimte. Verbouw was ook nodig in verband met de vele gasten die ’s zomers de kerk bezoeken. In mei 2008 werd het vernieuwde en met een ruime ontmoetingsruimte uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen. Opnieuw was een beroep gedaan op de zusterkerken in Nederland en dat leverde ongeveer 100.000,- euro op. De totale kosten waren ongeveer het drievoudige.

De Akker
Tevens kreeg het gebouw een naam:  De Akker. Deze naam staat symbool voor de hoop en de toekomst van Gods volk. Het is de plaats waarnaar mensen terugkeren en waar zij het zullen bewerken (1 Kor. 3:6 vv) en God het tot groei kan brengen. Wij mogen als Jezus’ volgelingen werken op Gods akker, op Hem vertrouwen, God eren en liefhebben en Zijn gemeente zijn.