20 januari bijeenkomst

Het thema voor de Week van Gebed is bekend. Van 17 – 24 januari komen overal in Nederland christenen bij elkaar om samen te bidden en met elkaar na te denken over het thema: Het woord is aan jou.

20 januari zal er om 19.30 een bijeenkomst worden gehouden in ons kerkgebouw de Akker, na afloop gaan we gezamenlijk koffiedrinken. Van harte welkom!

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.

Het materiaal dat MissieNederland en de Raad van Kerken vertaald hebben komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische land ons (in Nederland en alle landen waar christenen meebidden) oproepen om Gods grote daden te verkondigen. We zijn met hen verbonden door onze identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn reddingswerk. En nu zijn we ‘uitverkoren’ als Gods volk om Zijn machtige daden (in de tijd van de Bijbel en in ons leven nu) te vertellen aan hen die nog in duisternis leven.

Reacties zijn gesloten.