Soms vieren we een ander feest: als er een baby is geboren binnen de gemeente dan wordt dit kind gedoopt, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarbij wordt het kind symbolisch gewassen. Met de doop belooft God dat er vergeving en een nieuw leven is voor gelovigen en hun kinderen. De ouders beloven bij de doop dat zij hun kind zullen opvoeden en laten opvoeden in het geloof.