We geloven dat de kerkdienst een ontmoeting wil zijn tussen God en Zijn gemeente. We houden als gemeente van afwisseling in de vormgeving van de dienst. Er zijn ook veel terugkerende elementen.

De dienst begint, na een moment van stilte, met een belijdenis waarin we uitzingen dat we alles van God verwachten. Daarbij gaan we uit eerbied staan. Dan horen we de zegengroet van God en wij antwoorden daarop met een lied.

’s Morgens luisteren we dan naar de kant die Gods ons op wijst voor een leven in liefde met Hem en onze naaste.

We belijden in ons gebed onze schuld omdat we dat zelf niet kunnen en vragen om vergeving en vernieuwing van ons leven. Ook vragen of Gods Geest ons hart wil openen voor Zijn Woord.

Dan lezen we uit de Bijbel. Die lezing wordt soms afgewisseld met het zingen van een lied. Daarna worden het Bijbelgedeelte in de preek uitgelegd en toegepast op ons leven. Op de preek antwoorden wij weer met het zingen van een lied.

Hierna leggen we onze dank, de zorgen van de gemeente, en de nood van de wereld in gebed voor aan God.

We zeggen God dank en zien naar elkaar en naar de wereld om, door in de collecte te delen van wat wij van God hebben gekregen. Aan het einde van de dienst zingen we staande een lied en ontvangen in geloof de zegen die God aan ons wil meegeven.

Middagdienst
De middagdienst is in grote lijnen gelijk aan de morgendienst. In de middagdienst staat regelmatig een Bijbels thema uit de leer van de kerk centraal aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Eén keer per maand is er een themadienst, voorbereid met verschillende groepen gemeenteleden.

In de diensten wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek en uit het Liedboek voor de Kerken, de Opwekkingsbundel en soms een andere Psalmberijming. Al deze liederen worden via de beamer getoond. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijbelklas
Eén keer per maand is er tijdens de middagdienst Bijbelklas voor de basisschoolgroepen 3 t/m 8. Zij gaan dan tijdens de kerkdienst naar een bijzaal om een onderwerp uit de bijbel te bespreken.