4.| 40 dagentijd

Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen, licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, licht in mijn oren om Uw stem te vernemen, licht in mijn hartstocht om liefde te zijn, licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen, licht op mijn...

Lees verder

3. | 40 dagentijd

Handen heb je om te geven Van je eigen overvloed En een hart om te vergeven Wat een ander jou misdoet Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen Ogen heb je om te zoeken Naar...

Lees verder

2. Avondmaalszondag | 40 dagentijd

Boven woorden, boven beelden, boven water, boven licht krijgt Gods liefde een gezicht in de liefde onder mensen. Boven vreugde, boven zorgen, boven opstand, boven rust, staat de liefde die ons kust want in haar is God verborgen. In die mens van lang geleden die als eerste is gegaan, uit...

Lees verder

1. Valentijnsdag | 40dagentijd

In de veertig dagen op weg naar Pasen zal er iedere zondag voor in de kerk weer een symbolisch bloemstuk zijn. Door de bloemschikkingen worden we stil gezet bij  de veertig dagen van Jezus, voorafgaand aan zijn sterven op Gogoltha. Dit jaar rond het thema ‘Hij wil je hart’, ondersteund...

Lees verder

Een nieuw jaar tegemoet

Psalm 91   De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou zal niets overkomen; open...

Lees verder

Kerst 2015

Psalm 98  ‘De HEER heeft zijn gerechtigheid onthuld. (…) Juich heel de aarde’. ‘Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen En samen met de bergen juichen’.

Lees verder

3e Advent | Ontwaken

In het donker kijken naar het licht. In de schikking liggen bloembollen die opengaan en bloemknoppen die verder open groeien. De schepping ontwaakt. Psalm 80 is een Psalm waarin die donkerheid getekend wordt en waarin tegelijk wordt gebeden om het licht.  ‘Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons’.

Lees verder

2e Advent | Omkeer

Advent 2: Omkeer Langs de basis liggen blauwe linten en blauwe takken die naar beneden lopen als verbeelding van water. In de bol zijn twee klimoptakken gestoken die eerst uit elkaar gaan en dan naar elkaar toe buigen. Psalm 126. Ja, wonderen deed onze HEER, Hij bracht een grote ommekeer....

Lees verder

1e Advent | Gerechtigheid

Ook dit jaar willen we  in de aanloop naar Kerst, tijdens de Adventstijd de kerkdienst ondersteunen met een symbolisch bloemstuk. Dit jaar is het thema “Lezingen uit Psalmen”. De basis van de schikking is een aardbol gemaakt van een halve hanging basket. Centraal daar bovenop is één kaars geplaatst. Tussen 28...

Lees verder