We vieren samen het Heilig Avondmaal op de derde zondag in februari, april, juni, september en november. De belijdende leden worden door de ouderlingen uitgenodigd om de dood van onze Verlosser Jezus Christus te verkondigen, door brood te eten en wijn te drinken. Soms gaan we hiervoor aan tafel en soms hebben we een gaande viering.

Meevieren
U bent van harte welkom om het avondmaal mee te vieren als u Christus als uw Heer belijdt, in uw eigen gemeente bent toegelaten tot het avondmaal en u zich kunt vinden in de inhoud van de gereformeerde leer. U/ jij kunt zich voor de dienst hiervoor melden in de kerkenraadskamer.