In de loop van de tijd is onze kerkgebouw grondig verbouwd. Door groei was onze kerk te klein en onze ontmoetingsruimte te krap geworden. Vooral in de vakanties konden we de vele gasten niet goed een plek geven.

Om de kosten voor verbouw zoveel mogelijk te beperken is er veel zelfwerkzaamheid door de gemeenteleden gedaan, waarbij oud en jong heeft meegeholpen, ieder naar zijn/haar capaciteiten. We hebben nog steeds een forse hypotheek en ook het nodige onderhoud aan het gebouw. Wilt u ons ook helpen?

Dan is uw gift van harte welkom op rekening NL70RABO 0349 6332 58 ten name van Gereformeerde Kerk te Gees, onder vermelding van ‘Bouwfonds’.

Voor uw gift zeggen wij u hartelijk dank!