Oudjaar 2014-2015

Wij danken U, Heer onze God, voor het licht
dat U ons elke dag weer geeft:
voor het licht van de zon,
voor het licht in onze huizen,
voor het licht op ons pad en
voor het licht in ons hart.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
die het licht hebt gemaakt en ons deze dag hebt gegeven.
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wij danken U, Heer van ons leven,
voor het leven dat U ons gegeven hebt;
dat we ’s ochtends de ogen open doen
en U kunnen loven en prijzen,
dat we kunnen horen, zien en spreken,
dat we kunnen voelen en denken.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
die het leven schenkt uit de bron van uw leven.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Wij danken U, Heer onze Trooster,
dat U tot ons wilt spreken:
door uw Woord, door mensen,
door ontmoetingen, door lotgevallen,
in de drukte van de dag en
in de stilte van de nacht.
In wat ons overkomt zoeken wij naar een teken van U.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
die het ons hebt mogelijk gemaakt uw Stem te vernemen.
En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Wij danken U, Heer onze Redder,
dat U ons te eten geeft van uw brood
en te drinken geeft van uw wijn.
Zo laat Gij ons delen
in het geheimenis van uw liefde,
opdat wij uw beeld en gelijkenis zijn.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
om het brood voor ons gebroken, om de wijn voor ons vergoten.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Wij danken U die onze Naaste zijt
dat vriendschap kan bestaan,
dat er gemeenschap mogelijk is
en hulp en begrip onder de mensen.
Wij danken U dat we ons leven met elkaar mogen delen,
en voor alles wat Gij ons wilt schenken.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
dat Gij ons elke dag weer uw goedheid en trouw laat ontmoeten.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Wij danken U, Heer onze Schepper,
voor wat we steeds weer mogen doen:
de aarde opbouwen en bewaren,
plannen maken en ze uitvoeren,
leren, en dienen.
Wij danken U voor wat er is gelukt,
en leggen voor U neer waarin wij faalden.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
Schepper van hemel en aarde, om het werk van uw handen.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

Bovenal willen wij U danken, o Heer onze God,
dat U zich in Jezus Christus hebt geopenbaard
en dat wij zo met U het nieuwe jaar ingaan:
Hij is de weg geworden waarop wij U vinden;
Hij is de waarheid geworden waarop wij kunnen vertrouwen,

Hij is het leven geworden dat toekomst heeft,
vandaag en alle dagen die komen.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer

Reacties zijn gesloten.