Kerkblad

Het kerkblad “ de Akker ” is een orgaan van de Gereformeerde Kerk te Gees dat iedere laatste zondag van de maand verschijnt.

Eindredactie:     ds. N.Geertsema
Redactie leden: Ineke van Dijk en Joyce Blokzijl
Redactieadres: kerkblad@gees.gkv.nl

Wilt u het kerkblad digitaal ontvangen?  Stuur een mailtje naar kerkblad@gees.gkv.nl.