Jaarwisseling – Tijd

De tijd

Ik geloof in mensen, die tijd maken voor elkaar
en de klok in deze jachtige wereld even kunnen stil zetten.
Ik geloof in mensen, die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.
Ik geloof in Jezus, die tijd en liefde had voor kansarmen
en met een klein woord of gebaar hen nieuwe levenskansen gaf.
Ik geloof in God, de schepper van ons bestaan,
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.
Ik geloof in de Geest die onze kracht is,
om mensen in beweging te brengen
naar elkaar toe over tijd en grenzen heen.
Ik geloof in God, die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid.

Amen.

Reacties zijn gesloten.