De Heer is waarlijk opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!!!!! 

Johannes 20: 1-18

……..Heel de schepping slaakt een zucht;…………
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

© Stichting Sela Music

Reacties zijn gesloten.