20 januari bijeenkomst

Het thema voor de Week van Gebed is bekend. Van 17 – 24 januari komen overal in Nederland christenen bij elkaar om samen te bidden en met elkaar na te denken over het thema: Het woord is aan jou. 20 januari zal er om 19.30 een bijeenkomst worden gehouden in...

Continue reading

Een nieuw jaar tegemoet

Psalm 91   De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou zal niets overkomen; open...

Continue reading

Kerst 2015

Psalm 98  ‘De HEER heeft zijn gerechtigheid onthuld. (…) Juich heel de aarde’. ‘Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen En samen met de bergen juichen’.

Continue reading

3e Advent | Ontwaken

In het donker kijken naar het licht. In de schikking liggen bloembollen die opengaan en bloemknoppen die verder open groeien. De schepping ontwaakt. Psalm 80 is een Psalm waarin die donkerheid getekend wordt en waarin tegelijk wordt gebeden om het licht.  ‘Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons’.

Continue reading