Bevestiging diaken

Uitleg bloemstuk

Vandaag wordt een diaken bevestigt, centraal staat hij (Calla bloem), en andere ambtsdragers, omringt door de gemeente (Duizendschoon). Beide staan in een krans van groene klimop, als teken van hoop en Gods trouw. Samen als gemeente mogen we vrucht dragen (Besjes). De Bijbel is daarbij de leidraad, met offergaven mag er zorg zijn voor mensen dichtbij en veraf.


Hier ben
ik,Heer,
hier zijn mijn oren,
geopend om U te verstaan,
verlangende om te vernemen
waar U mij zegt te gaan.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen,
geopend opdat U ze vult;
ze zijn voor U om te gebruiken‘, waar U ze hebben wilt.

Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in uw licht de weg te zoeken waar ik de naaste vind.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn lippen.
geopend, want een lied begint;
het is voor U dat ze bewegen,
dat ik van liefde zing.

Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn voeten,
gekomen ver bij U vandaan;
hier ben ik, Heer, U hebt geroepen,
zeg mij waarheen, en ik zal gáán.

(Gedicht van Inge Lievaart)

 

 

Reacties zijn gesloten.