4.| 40 dagentijd

Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen, licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, licht in mijn oren om Uw stem te vernemen, licht in mijn hartstocht om liefde te zijn, licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen, licht op mijn...

Lees verder

3. | 40 dagentijd

Handen heb je om te geven Van je eigen overvloed En een hart om te vergeven Wat een ander jou misdoet Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen Open je oren om te horen Open je hart voor iedereen Ogen heb je om te zoeken Naar...

Lees verder

The Young Messiah in Gees

THE YOUNG MESSIAH De gezamenlijke kerken in Gees nodigen u van harte uit voor een uitvoering van ‘the Young Messiah’ op zondag 21 februari in Gees. In 1741 schrijft Georg Friedrich Händel zijn meesterwerk de Messiah. Op Goede Vrijdag 13 april 1742 voert Händel zijn nieuwste oratorium voor het eerst...

Lees verder

2. Avondmaalszondag | 40 dagentijd

Boven woorden, boven beelden, boven water, boven licht krijgt Gods liefde een gezicht in de liefde onder mensen. Boven vreugde, boven zorgen, boven opstand, boven rust, staat de liefde die ons kust want in haar is God verborgen. In die mens van lang geleden die als eerste is gegaan, uit...

Lees verder

1. Valentijnsdag | 40dagentijd

In de veertig dagen op weg naar Pasen zal er iedere zondag voor in de kerk weer een symbolisch bloemstuk zijn. Door de bloemschikkingen worden we stil gezet bij  de veertig dagen van Jezus, voorafgaand aan zijn sterven op Gogoltha. Dit jaar rond het thema ‘Hij wil je hart’, ondersteund...

Lees verder

Themadienst | 14 februari 2016

Themadienst: Hij wil je hart Wanneer: Zondag 14 februari 2016, om 14.30 uur Predikant: ds.N.Geertsema Met medewerking van Band ‘Online’ uit Nieuweroord/Noordscheschut Tijdens de dienst is er crèche voor jongste kinderen, en na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken! Van harte welkom!

Lees verder

20 januari bijeenkomst

Het thema voor de Week van Gebed is bekend. Van 17 – 24 januari komen overal in Nederland christenen bij elkaar om samen te bidden en met elkaar na te denken over het thema: Het woord is aan jou. 20 januari zal er om 19.30 een bijeenkomst worden gehouden in...

Lees verder

Een nieuw jaar tegemoet

Psalm 91   De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou zal niets overkomen; open...

Lees verder

Kerst 2015

Psalm 98  ‘De HEER heeft zijn gerechtigheid onthuld. (…) Juich heel de aarde’. ‘Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen En samen met de bergen juichen’.

Lees verder

3e Advent | Ontwaken

In het donker kijken naar het licht. In de schikking liggen bloembollen die opengaan en bloemknoppen die verder open groeien. De schepping ontwaakt. Psalm 80 is een Psalm waarin die donkerheid getekend wordt en waarin tegelijk wordt gebeden om het licht.  ‘Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons’.

Lees verder