Advent 2 – Rachab

Symbolische bloemschikking Advent tijd – Kerst

Ook dit jaar willen we in de aanloop naar Kerst, de Adventstijd de kerkdienst ondersteunen met een symbolisch bloemstuk. Dit jaar is het thema “Toekomst baren”. Centraal in alle schikkingen staat een boomstam waarvan de wortels nog zichtbaar zijn. Deze stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.

Waar komt zijn stamlijn vandaan? Het is die van Jozef die via Abraham, David doorloopt voor alle volken. Het is ook deze lijn die Mattheüs aanhaalt in zijn register. Opvallend is dat Mattheüs naast deze voorvaderen ook een aantal voormoeders noemt, hiermee wordt een gebruikelijk patroon van geslachtregisters doorbroken. Centraal in de komende vier bloemschikkingen staan de vier vrouwen in het geslachtsregister van Mattheus.  De vrouwen die genoemd worden zijn bijzondere vrouwen. Ieder op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias; opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, het doorgeven van vrede.

De komende zondagen staat steeds één van deze vrouwen centraal met tijdens de dienst een bijpassend gedicht.

2e Advent

 Rachab

Haar geloof
Haar lef
Haar standvastigheid
Baren nieuwe toekomst
Voor het godsvolk
van haar naasten
Eeuwige God
Verbindt ons door
die rode draad van liefde

Jozua 2 en Matthëus 1:1-4a

Ruimhartig biedt Rachab de verspieders onderdak. ‘De Heer, jullie God is immers een God die macht heeft in hemel en op aarde. Zij dwingt de belofte af dat in haar huis gespaard blijft.

Rachab helpt met het rode koord de verspieders te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk.

Reacties zijn gesloten.