Advent 1 – Tamar

Symbolische bloemschikking Advent tijd – Kerst

Ook dit jaar willen we  in de aanloop naar Kerst, de Adventstijd de kerkdienst ondersteunen
met een symbolisch bloemstuk. Dit jaar is het thema “Toekomst baren”. Centraal in alle schikkingen staat een boomstam waarvan de wortels nog zichtbaar zijn.Deze stam staat voor het geslachtsregister van Jezus.

Waar komt zijn stamlijn vandaan? Het is die van Jozef die via Abraham, David doorloopt voor alle volken. Het is ook deze lijn die Mattheüs aanhaalt in zijn register. Opvallend is dat Mattheüs naast deze voorvaderen ook een aantal voormoeders noemt, hiermee wordt een gebruikelijk patroon van geslachtregisters doorbroken. Centraal in de komende vier bloemschikkingen staan de vier vrouwen in het geslachtsregister van Mattheus.  De vrouwen die genoemd worden zijn bijzondere vrouwen. Ieder op hun eigen wijze geven ze iets weer van de Messias; opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw, het doorgeven van vrede.

De komende zondagen staat steeds één van deze vrouwen centraal met tijdens de dienst een bijpassend gedicht.

1e Advent

Tamar
Fier rechtop
neemt zij het recht in eigen hand,
gaat tot de grens van haar
vermogen
Eeuwige God geef ons de moed
om op te komen voor recht
Kwetsbaar en toch zo sterk.

Genesis 38:1-30  en Mattheus 1:1-3a

De naam van Tamar betekent dadelpalm. Rechtop zoals deze palm gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. Onder de palm haar sluier, deze schets haar verborgenheid als vrouw. Ondanks dat wil zij staan voor haar recht. Uit haar wordt een tweeling geboren, waardoor de geslachtslijn zit toch nog voortzet.

Reacties zijn gesloten.