40 dagentijd – Woestijn

Van woestijn naar paastuin……

In de veertig dagen van voor Pasen zal er iedere zondag voor in de kerk weer een symbolisch bloemstuk zijn. Centraal in  de bloemstukken staan de veertig dagen van Jezus voorafgaand aan zijn sterven op Gogoltha.  De lezingen, overwegend uit Matteüs, zijn de basis van de schikkingen. Daarbij slaan deze lezingen een brug naar profetenlezingen en psalmen.

  1. Jezus zoekt zichzelf in de woestijn
  2. Jezus, zoon van God en de ontmoeting op de berg met Mozes en Elia
  3. Jezus, betekenis van het Levende Water
  4. Jezus, betekenis van het Licht
  5. Jezus, betekenis van het Leven
  6. Jezus en de intocht in Jeruzalem

De basisschikking is sober en is de gehele  40 dagen periode hetzelfde. Per week komt er een echter een glaasje bij in de kronkelhazelaar met daarin passende symoliek bij de tekst van die week.

 1e zondag Veertigdagentijd: Woestijn

 Matteüs 4, 1-11

Beproeving in de woestijn betekent: durven vertrouwen op God! 

De woestijn, de beproefde roeping.

Aanvechting, Eenzaamheid, Confronterend.

Onvruchtbaar en tegenstrijdige gevoelens.

Zandkastelen houden niet.

Kiezen tussen ‘hebben’ en ‘zijn’

Reacties zijn gesloten.