40 dagentijd-palmzondag

6e zondag Veertigdagentijd:
Palmzondag
De intocht in Jeruzalem

Matteüs 26, 1-66

Palmpasen is het hoofd van de stille week.
De intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de komende week gedenken we het lijden en sterven van onze Heer.
Vandaag staan de mensen te juichen als Jezus Jeruzalem binnenkomt.
Maar het juichen zal veranderen in “Kruisig Hem”

Reacties zijn gesloten.