40 dagentijd – Licht

4e zondag Veertigdagentijd: genezing van de blindgeborene
Johannes 9: 1-13, 41

Licht
Zien of niet zien.
In het licht van de Eeuwige
inzicht krijgen.

Reacties zijn gesloten.