40 dagentijd – Berg

2e zondag Veertigdagentijd: Berg

Matteüs 17,1-9
Bevestiging op de berg.

de ontmoeting op de berg van Jezus, Mozes en Elia.
Een bijzondere waardevolle ervaring, die ze meenemen als ze de berg afdalen naar het leven van alle dag.

Glas, als beeld van het licht, dat op Jezus valt en in Hem gespiegeld wordt.
Steen
Bergen als uitzicht,
klimmen om te overzien,
afdalen om bij mensen te zijn.

Reacties zijn gesloten.