40 dagen- open je handen 6

In de 6e schikking zie we handen die tegen elkaar aanliggen, nadenkend.
In Psalm 118 wordt bezongen hoe de steen die de bouwers afkeurden tot hoeksteen is geworden. De psalm bevat een oproep tot juichen, tot blijdschap. Een roep om feest te vieren en te gaan met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. De woorden van deze psalm kwamen in herinnering toen Jezus op een ezelsveulen naar Jeruzalem reed om de stad binnen te gaan.
Vandaag is het palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode Ioper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Palmzondag
Psalm 118:1-2 en Marcus 14: 1-15-47
Vol van hoop
verwachting
Handen hoog
hosanna hij komt
Koning van de vrede
Anders, altijd anders
deze nederige koning
God leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede

Reacties zijn gesloten.