40 dagen – open je handen 5

In de 5e  schikking zie we handen die tegen elkaar aanliggen, nadenkend.

Psalm 51 is een boetepsalm. David zingt dit lied nadat de profeet Nathan hem heeft geconfronteerd met zijn omgang met Batseba en de situatie met Uria. De korenaren en graankorrels verwijzen naar de gelijkenis die Jezus vertelt.In Johannes vertelt Jezus over de graankorel die sterft om te kunnen groeien.  Jezus geeft aan dat zijn uur gekomen is. Volgens Johannes het uur van verheerlijking. Het is dood en leven in één. Alleen door leven te verliezen is leven te winnen.

Judica- doe mij recht                                           

Psalm 51 & Johannes 12:20-33

Graan
Dat valt in de aarde
En sterft
Brengt veel vrucht voort
Leven verliezen
Leven vinden
God wij bidden
Help ons
Ons te bezinnen
Op wat leven geeft

Reacties zijn gesloten.