40 dagen-open je handen 4

In de 4e  schikking zien we handen die willen delen.

De psalm is een lied vol vreugde over Jeruzalem.
De stad die je wilt delen met allen die je lief zijn.
De stad waar het huis van de Heer zich bevindt,
als het hart van het leven.
Jezus laat in woord en daad zien wat vrede en
recht in het dagelijks leven beteken
Dat het delen van brood en vis overvloed geeft.
Hij laat zien dat delen betekent,
dat er licht doorbreekt,
dat het blijdschap geeft en geluk.
Dan is er voedsel genoeg voor ieder mens.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

Laetare – Verheugd

Psalm 122 & Johannes 6:1,(4-15)

Licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt
brood en vis
voedsel om van te leven
handen die uitgestoken worden

God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben

Reacties zijn gesloten.